ZÁMER a podmienky priameho nájmu majetku Žilinského samosprávneho kraja č. 002- SOŠ/2017

Stredná odborná škola, Hattalova 968/33, 029 01 Námestovo ( ďalej len „vyhlasovateľ“ ) podľa § 9a ods.  9 zákona č. 446/2001 Z. z. o majetku vyšších územných celkov v znení neskorších predpisov, a v zmysle Zásad hospodárenia a nakladania s majetkom Žilinského samosprávneho kraja zverejňuje zámer  prenajať dočasne prebytočný majetok formou priameho nájmu.

Zámer a podmienky priameho nájmu.

   

Kto je online

Práve tu je 35 návštevníkov a žiadni členovia on-line

Zriaďovateľ školy

logo vuc