Aktuality 2021-2022

17. ročník celoslovenského projektu NAJZAUJÍMAVEJŠIE PODUJATIE ŠKOLSKEJ KNIŽNICE

k Medzinárodnému dňu školských knižníc 25. októbra 2021 na tému Radostná podpora zážitkového učenia školskou knižnicou

Tento rok sa 17. ročník celoslovenského projektu NAJZAUJÍMAVEJŠIE PODUJATIE ŠKOLSKEJ KNIŽNICE niesol v duchu pandémie COVID 19. Chceli sme, aby sa žiaci nepremiešavali a neschádzali vo väčšom množstve do jednej miestnosti a zároveň, aby táto akcia bola pre celú školu. Z toho dôvodu sa naše podujatie volá „Vidieť ušami“.

phoca thumb m 001

Ak niekto bude niečo počuť, kde sa intímne prepoja ústa s ušami, potom je na každom z nás, aby počuté bolo presmerované do našej mysle, kde si dokážeme predstavovať obrazy cez audionahrávky. Zahrali sme sa na rádio, kde sme cez prestávky čítali ukážky z diel v školskom rozhlase, ktoré sa nachádzajú v našej knižnici. Výber čítaných diel, bol zameraný na povinnú literatúru, čo bol aj zámer, pretože vieme, ak je niečo povinné, je to z donútenia. Toto tvrdenie neplatí, samozrejme, pre všetkých žiakov, my sme chceli osloviť práve tých, ktorí si myslia, že povinná literatúra je nuda. Našim zámerom bolo vypočuť si ukážku z povinného diela a osloviť poslucháča, aby prišiel do knižnice a knihu si požičal.

Diela načítali žiaci a učitelia našej školy. Do ukážok vkladali svoje emócie a subjektívnu umeleckosť, aby nielen uši mali zážitok, ale aby sa podvedome tieto diela dostali pod kožu počujúcich. Každý oslovený recitátor, prijal túto výzvu, ako zmeniť povinné na zážitkové.

Pre prvákov to bol zážitok, pretože sa s takým niečím na základnej škole nestretli, niektorí sa ponúkli, že chcú aj oni budúci rok čítať a nahrávať ukážky. Niektorí hovorili, že to bolo príjemné osvieženie a dali nám dobrý nápad, aby sme nahrali aj iné, nielen povinné diela. Maturitné ročníky, by chceli zažiť tieto pásma intenzívne pred maturitnými skúškami.

Veríme, že naša akcia nebola „daromná a zbytočná“.