Aktuality 2018-2019

25. marec 2019 – Deň počatého dieťaťa

Vážme si život od jeho počatia!

25. marca 2019 sa uskutočnila celoslovenská kampaň s názvom „Deň počatého dieťaťa“.

Realizátorom kampane je občianske združenie Fórum života, ktoré poukazuje na potrebu ochrany ľudského života od jeho počatia, uvedomenie si, že sme tým, kým sme už od našich prvých dní… Svojím posolstvom chce osloviť hlavne mladých ľudí a mladých rodičov k úcte k človeku od počatia, prípadne k prijatiu dieťaťa v ťažkej situácii. Kampaň zdôrazňuje myšlienku, že život skutočne začína v okamihu splynutia dvoch pohlavných buniek, kedy sa už stávame tým, kým sme…

    

Symbolom kampane za ochranu života je malá biela stužka – pripomenutie si čistoty a nevinnosti malých dietok.

    

Aj naša škola sa zapojila do tejto krásnej akcie, a to 25. marca 2019 (v pondelok), kedy žiačky Sofia Pitáková a Iveta Vonšáková zo IV. AS objasnili v jednotlivých triedach podstatu kampane a rozdali biele stužky. Zároveň odznela v školskom rozhlase BÁSEŇ NENARODENÉHO DIEŤAŤA v podaní Tatiany Pientákovej a Alžbety Iglárovej z II. B.