Aktuality 2019-2020

27. september – Svetový deň cestovného ruchu

Žiačky I. M triedy (študijný odbor manažment cestovného ruchu) si tento deň pripomenuli na hodine technológie cestovného ruchu. Aj na Slovensku máme čo spoznávať a navštevovať.

Žiačky pripravili kvíz na tému: Kultúrne pamiatky Slovenska. Valné zhromaždenie Svetovej organizácie cestovného ruchu sa v Španielsku v roku 1979 na svojom III. zasadnutí rozhodlo ustanoviť práve 27. september za Svetový deň cestovného ruchu. Dátum osláv vybrali z toho dôvodu, že v tento deň boli v roku 1970 prijaté stanovy Svetovej organizácie cestovného ruchu, najvýznamnejšej medzinárodnej organizácie v oblasti svetového cestovného ruchu, ktorá sa v decembri 2003 stala špecializovanou agentúrou OSN. Hlavným zmyslom tohto svetového dňa je vyzdvihnutie cestovného ruchu, jeho sociálnych, kultúrnych, politických a ekonomických hodnôt a jeho prínosu pre celkový rozvoj spoločnosti