Aktuality 2018-2019

41. ročník krajského kola súťaže STREDOŠKOLSKÁ ODBORNÁ ČINNOSŤ má svojich víťazov

V Kysuckom Novom Meste sa zúčastnilo krajského kola súťaže Stredoškolská odborná činnosť 148 študentov. Súťažilo 100 žiackych prác v 17 odboroch, a to zo stredných škôl Žilinského kraja.

Stredoškolská odborná činnosť (SOČ) zohľadňuje individuálne dispozície a predpoklady každého žiaka. Umožňuje individuálny prístup ku žiakom, rozvíja jeho silné stránky v záujmovej alebo vzdelávacej oblasti, ktorá súvisí s jeho profesijnou orientáciou.

V jednotlivých kategóriách bolo mnoho zaujímavých prác na veľmi dobrej úrovni a k tomu prispeli aj naše dievčatá: 3. miesto obsadila Zuzana Šikyňová z III. A s prácouFolklór v mojej dedine v minulosti a dnes. Zuzana Brišáková (III. B) a Laura Ratičáková (III. B) so SOČ-kou Spánok sa umiestnili na 4. mieste.

Srdečne blahoželáme!