Aktuality 2017-2018

52. ročník celoštátnej súťaže žiakov stredných škôl v SIP

22. marca 2018 sa uskutočnil v Obchodnej akadémii Dolný Kubín 52. ročník celoštátnej súťaže žiakov stredných škôl v spracovaní informácií na počítači (SIP) v súťažných disciplínach: písanie na počítači, úprava textu na počítači a profesionálne spracovanie textu – wordprocessing.

 

Gestorom súťaže bol Štátny inštitút odborného vzdelávania v Bratislave. Súťaž prebiehala na vysokej profesionálnej úrovni. Pre súťažiacich bol pripravený zaujímavý program, a to návšteva dreveného artikulárneho kostola v obci Leštiny, Literárneho múzea P. O. Hviezdoslava a Čaplovičovej knižnice v Dolnom Kubíne. Celoštátnej súťaže sa zúčastnil aj žiak našej školy, a to Dominik Dzurek (IV. B), výherca krajského kola. V súťažnej disciplíne písanie na počítači (10-minútový odpis) sa umiestnil na desiatom mieste.