Po roku opäť úspešní...

Žiaci Strednej odbornej školy podnikania a služieb v Námestove sa pravidelne zapájajú do celoslovenskej súťaže organizovanej firmou JA Slovensko - tvorba sociálneho inovatívneho podnikateľského nápadu. Študenti sa tu zameriavajú na riešenie sociálnych problémov vo viacerých oblastiach našej spoločnosti.

S nápadmi sme sa prihlásili aj tento rok do celoslovenskej súťaže Social Innovation Relay (SIR) - unikátny medzinárodný projekt realizovaný v sieti JA Europe s podporou NN Group. K celkovému počtu 231 tímov na Slovensku sa pripojila aj naša škola pod vedením Ing. Mgr. Anny Bránickej - 43 tímov a Ing. Ivony Korčuškovej - 20 tímov. V tejto súťaži sa prebojovali v 1. kole do TOP 20 4 tímy, a to Sára Zemančíková (II. B), Alžbeta Gurová (II. M), Annamária Zboroňová a Timea Bruníková (III. M) a v druhom kole 1 tím do TOP 10 - Annamária Zboroňová (III. M). V národnom finále Annamária Zboroňová úspešne odprezentovala svoj nápad a získala mimoriadnu cenu za edukáciu v oblasti finančnej gramotnosti. Blahoželáme víťazom, ale aj všetkým našim žiakom, ktorí sa zúčastnili súťaže.

Vytlačiť