Týždeň tolerancie

Na našej škole sa uskutočnil týždeň tolerancie. Každý deň sa niesol v inom duchu a v inej farbe.

Pondelok - Biely deň - Podaj pomocnú ruku

Utorok - Červený deň - Daruj zo srdca

phoca thumb m 005

Streda - Žltý deň - Slnko svieti pre všetkých

Štvrtok - Zelený deň - Rešpektuj prírodu

Piatok - Modrý deň - Voda zdroj života.

Zapojením sa do tohto týždňa žiaci vyjadrovali znášanlivý, ústretový vzťah k odlišnosti, k inakosti, k iným. Tolerancia znamená, že ten, kto ju prejavuje, dáva najavo súhlas s uplatňovaním práva iných ľudí na to, aby svoje názory, hodnoty, tradície, vierovyznanie a životný štýl vyznávali, dodržiavali a praktizovali.


Vytlačiť