SOŠ PaS Námestovo Medzinárodné obchodné vzťahy Správca počítačovej siete Manažment regionálneho cestovného ruchu Kaderník Kozmetik Vlasová kozmetika Kozmetický salón Kadernícky salón

SOŠ PaS Námestovo

Medzinárodné obchodné vzťahy

VIAC INFORMÁCIÍ

Správca počítačovej siete

VIAC INFORMÁCIÍ

Manažment regionálneho cestovného ruchu

VIAC INFORMÁCIÍ

Kaderník

VIAC INFORMÁCIÍ

Vlasová kozmetika

VIAC INFORMÁCIÍ

Kozmetický salón

VIAC INFORMÁCIÍ

Kadernícky salón

VIAC INFORMÁCIÍ

Kozmetická súťaž

Fašiangové obdobie sa nesie v znamení zábav, plesov a bálov. Každá žena sa chce na týchto podujatiach cítiť jedinečná.


Fotosúťaž 2020

Ochrana životného prostredia a poľovnícky cestovný ruch

V rámci predmetu Technológia služieb cestovného ruchu sme sa my, žiaci II. M, 14. januára 2020 zúčastnili prednášky o poľovníckom cestovnom ruchu. Čo je poľovníctvo? Je to odbor, ktorý sa zaoberá chovom, ochranou, zušľachťovaním a lovom zveri i hospodárskym zhodnocovaním úlovkov.

ZÁMER a podmienky priameho nájmu majetku Žilinského samosprávneho kraja č. 002- SOŠpas/2020

Stredná odborná škola podnikania a služieb, Hattalova 968/33, 029 01 Námestovo, v zriaďovateľskej pôsobnosti Žilinského samosprávneho kraja ( ďalej len „vyhlasovateľ“ ) podľa § 9a ods.  9 zákona č. 446/2001 Z. z. o majetku vyšších územných celkov v znení neskorších predpisov a v zmysle Zásad hospodárenia a nakladania s majetkom Žilinského samosprávneho kraja zverejňuje zámer prenajať dočasne prebytočný majetok formou priameho nájmu.

EUROGAMES 2019 – Vianoce v Európe

Všeobecný prehľad o EÚ, jej histórii, architektúre, jazykoch, priemysle a vianočných zvykoch krajín – to boli hlavné témy tohtoročnej súťaže o EÚ.

Príjemne prežitý deň

Každá žena či muž v súčasnosti sa snaží upravovať svoj vonkajší vzhľad nielen odevom, ale aj úpravou vlasov - strihu, farby a účesu. Hovorí sa, že vlasy sú korunou krásy. Aj naša trieda III. K a výber žiakov III. A triedy odbor kozmetik 23. januára 2020

Prezentácia pánskych strihov a úpravy brady BARBER

Doba klasických pánskych strihov ustupuje v dnešnej dobe do úzadia. Aj páni si v dnešnej dobe potrpia na dokonale vypracovanom strihu a upravenej brade.

Dobrovoľníctvo v EÚ

Ako sa dozvedieť, aké príležitosti a možnosti ponúka EÚ pre aktívnych mladých ľudí? Najlepšie je dostať informácie z prvej ruky – od tých, ktorí sa ich sami zúčastnili. Preto nás už trikrát počas tohto roka navštívili zahraniční dobrovoľníci z krajín EÚ, ktorí k nám prišli v rámci programu EÚ ERASMUS+.

CENA TVOJEJ KRÁSY A JEJ DOPAD NA ŽIVOTNÉ PROSTREDIE

(„THE PRICE OF YOUR BEAUTY AND HER IMPACT ON THE ENVIRONMENT“) 18. decembra 2019 sa v aule našej školy uskutočnil