SOŠ PaS Námestovo Medzinárodné obchodné vzťahy Správca počítačovej siete Manažment regionálneho cestovného ruchu Kaderník Kozmetik Vlasová kozmetika Kozmetický salón Kadernícky salón

SOŠ PaS Námestovo

Medzinárodné obchodné vzťahy

VIAC INFORMÁCIÍ

Správca počítačovej siete

VIAC INFORMÁCIÍ

Manažment regionálneho cestovného ruchu

VIAC INFORMÁCIÍ

Kaderník

VIAC INFORMÁCIÍ

Vlasová kozmetika

VIAC INFORMÁCIÍ

Kozmetický salón

VIAC INFORMÁCIÍ

Kadernícky salón

VIAC INFORMÁCIÍ

Kozmetikou ku kráse aj k úspechu

Aj žiačky tretieho ročníka študijného odboru kozmetik v SOŠ podnikania a služieb v Námestove si vyskúšali podnikanie v praxi, a to v rámci predmetu Aplikovaná ekonómia, ktorý zastrešuje nezisková organizácia JA Slovensko.

phoca thumb m 003

Prežité zlo transformujú na dobro

Životom overenú pravdu, že najlepšia škola je škola života, teda vlastná skúsenosť, potvrdzujú tretiačky zo Strednej odbornej školy podnikania a služieb v Námestove. Trinásť dievčat v rámci predmetu Aplikovaná ekonómia založilo JA firmu GOLDENTIME. Ideou firmy bolo okrem zbierania skúseností vo svete podnikania a predaja tovarov aj riešiť problém, ktorý je morom dnešnej doby - ŠIKANU.

phoca thumb m 003

Záložka do knihy spája slovenské školy 2020

Slovenská pedagogická knižnica v Bratislave vyhlásila k Medzinárodnému mesiacu školských knižníc 2020 (1. a ž 30. október) deviaty ročník celoslovenského projektu Záložka do knihy spája slovenské školy: Osobnosti a diela slovenskej dramatickej tvorby (100. výročie založenia Slovenského národného divadla a 190. výročie prvého ochotníckeho predstavenia na Slovensku).

phoca thumb m IMG 20200921 095624

Vyhodnotenie školského kola OLYMPIÁDY v nemeckom jazyku

V mesiaci november sa tradične organizuje školské kolo OLYMPIÁDY v nemeckom jazyku. Tento rok nebol výnimkou, ale kvôli aktuálnej pandemickej situácii sme museli dodržať prísne hygienické opatrenia týkajúce sa COVID-19. Olympiády v nemeckom jazyku sa zúčastnilo 5 žiakov. Po spočítaní bodov zverejňujeme nasledujúce výsledky sebaprezentácie našich šikovných súťažiacich:

2020 nej olympiada

Olympiáda v anglickom jazyku 2020

26. novembra 2020 sa v aule Strednej odbornej školy podnikania a služieb v Námestove uskutočnilo školské kolo olympiády v anglickom jazyku, ktoré prebiehalo prezenčne - za dodržania hygienických opatrení. Súťaž sa skladala z písomnej a ústnej časti, pričom písomná časť zahŕňala test z gramatiky, slovnej zásoby, čítanie a posluch anglického textu s porozumením. V ústnej časti mali žiaci za úlohu pracovať s obrázkami a v ďalšej časti ústnej formy viesť rozhovor (tzv. roleplay).

2020 anglicka olympiada

Rozsvieťme celé Slovensko

2. november je spomienkou na nenarodené deti, ktoré zomreli pri umelom alebo spontánnom potrate a tiež na všetkých ľudí zranených potratom. V deň, keď si budeme spomínať na našich blízkych zosnulých, zapáľme sviečku aj za nenarodené deti. Zapálená sviečka v okne je symbolom súcitu s tými, ktorí nemohli prísť na tento svet.

Červené stužky 2020

„Ľudia sú dary pre nás. Každé stretanie a zdieľanie sa ľudí je výmenou darov. Môj dar som ja, tvoj dar si ty. Sme darom jeden pre druhého.“

J.Powell

Milí žiaci, milí učitelia, aj tento rok sme sa zapojili do štrnásteho ročníka celoslovenskej kampane „Červené stužky“, ktorý prebieha od 2. septembra do 1. decembra 2020.

phoca thumb m IMG 20201104 094939

facebook instagram twitter

Kto je online

Práve tu je 400 návštevníkov a žiadni členovia on-line

Zriaďovateľ školy

logo vuc