Aktuality 2021-2022

Akadémia veľkých diel

Milí študenti!

– Chcete zlepšiť svoju komunikáciu a argumentáciu?

– Túžite sa zdokonaliť vo svojej sústredenosti a schopnosti robiť veci do hĺbky, pretože sa to od vás vyžaduje v budúcnosti vo všetkých povolaniach?

– Máte záujem posunúť svoje kritické myslenie na nový level?

– Radi diskutujete o svojich názoroch so skvelými ľuďmi (aj pri dobrom čajíku alebo kávičke)?

 

– Túžite spoznať bližšie žiakov z iných tried?

– Máte záujem získať prístup do moderne vybavenej online knižnice?

– Chcete získať certifikát a skúsenosť s medzinárodne uznávanými testami, ktoré sú dnes vo viacerých sférach vyžadované (aj na VŠ)?

Ak ste odpovedali aspoň na jednu otázku ÁNO, pridajte sa v školskom roku 2021/2022 do Akadémie veľkých diel! Ide o voľnočasový program pre všetkých, ktorí chcú zlepšiť svoje komunikačné zručnosti, argumentáciu aj počúvanie, sústredenosť, ako aj schopnosť porozumieť detailom a významom v texte (próza, poézia, filozofia), filme, maľbe a hudbe. 

V skupine 7 – 15 študentov z rôznych ročníkov sa v školskom roku stretneme 25-krát a na každom stretnutí budeme diskutovať o jednom diele, ktoré sme si predtým pozreli/prečítali/vypočuli – a najmä o otázkach a témach, ktoré dielo ponúka. Diela sú krátke, príprava na každý seminár nie je časovo náročná – niektoré semináre sú celkom bez prípravy.

Študenti majú v Akadémii dostupné diela v modernej online knižnici, kde nájdu aj doplnkové materiály, odporúčania a krátke pokyny ku kvalitnejšej príprave. Súčasťou Akadémie je meranie svojho zlepšenia – každý študent na začiatku a konci šk. roka vypĺňa medzinárodne uznávané testy, vďaka ktorým zistí, ako sa v danom roku zlepšil v kritickom myslení, čítaní s porozumením a ako pokročil v osobnostnom rozvoji.

V Akadémii sa neznámkuje a neučí naspamäť, nevyžaduje sa znalosť umenia – dôležitá je najmä ochota diskutovať a ísť na hĺbku v témach, ktorými sa zaoberajú dané diela.

Akadémia veľkých diel dnes funguje na 30 stredných školách (a ďalších vysokých školách) na celom Slovensku a prihlásiť sa môže každý bez ohľadu na akademické výkony. Program bol profesionálne vytvorený tak, aby študentom pomohol zlepšiť sa v zručnostiach, ktoré sú dôležité v škole, v práci i v každodennom živote.

Ukážkové semináre a bližšie informácie vám poskytnú slovenčinárky – Mgr. Erika Bystričanová, Ing. Daniela Bubláková a PhDr. Erika Kovaľová (informácie nájdete aj na webstránke Akadémie veľkých diel).

Tešíme sa na vás a neváhajte sa prihlásiť najneskôr do 20. 09. 2021, pretože počet je obmedzený.

PS: MYŠLIENKY, KTORÉ VYSTIHUJÚ POSLANIE AKADÉMIE:

„Len angažovaný študent sa ani v živote nestratí…“

„Dielo je produktom človeka, ktoré tvoril pre ľudí…“

„Vďaka technológiám strácajú mladí (ale už aj dospelí) schopnosť sústrediť sa, a preto majú často problém uplatniť sa v živote…“

„Víziou sú charakterní mladí ľudia túžiaci po múdrosti a kráse (to sa prenáša cez kultúru)…“

„Učiteľ je sprievodca objavovaním…“

„Touto formou sa učili aj väzni v Amerike, stali sa z nich lepší ľudia…“

„Čo nič nestojí, za nič nestojí…!