SOŠ PaS Námestovo Medzinárodné obchodné vzťahy Správca počítačovej siete Manažment regionálneho cestovného ruchu Kaderník Kozmetik Vlasová kozmetika Kozmetický salón Kadernícky salón

SOŠ PaS Námestovo

Medzinárodné obchodné vzťahy

VIAC INFORMÁCIÍ

Správca počítačovej siete

VIAC INFORMÁCIÍ

Manažment regionálneho cestovného ruchu

VIAC INFORMÁCIÍ

Kaderník

VIAC INFORMÁCIÍ

Vlasová kozmetika

VIAC INFORMÁCIÍ

Kozmetický salón

VIAC INFORMÁCIÍ

Kadernícky salón

VIAC INFORMÁCIÍ

Sosnáčik

Školský časopis Sosnáčik je tvorený redakčnou radou - žiakmi žiackej školskej rady Strednej odbornej školy podnikania a služieb. Jeho obsah je zameraný na aktuálne dianie v škole, aktivity a úspechy žiakov.

Školský rok 2020/2021
 Sosnáčik 1
 
 

Prenájom fitness parku počas prázdnin a v čase mimo vyučovania

Stredná odborná škola, Hattalova 968/33, 029 01 Námestovo, v rámci projektu „Vráťme šport do škôl“ , ktorého vyhlasovateľom bol Žilinský samosprávny kraj, v areáli budovy školy vybudovala externé ihrisko, Fitness park s umelou trávou. Jeho súčasťou sú cvičné fitness stroje, ktorých zloženie je navrhnuté tak, aby zabezpečili možnosť dôkladne precvičovať všetky svalové skupiny a časti tela.

Fitness vybavenie je vďaka svojej jednoduchosti určené pre široké spektrum obyvateľov všetkých vekových kategórií, ktorí obľubujú aktívny životný štýl. Prvky exteriérového fitness parku:

Dvojitý "Twister", Twister a Steper, Eliptický trenažér, Veslovací trenažér, Trenažér na nohy, Bradlá, Jazdecký trenažér, Trenažér chôdze, Trojitá hrazda, Dvojitý surf, Posilňovanie (hrudník, výtlak) a Dvoj lavička sed-ľah.

Fitness park si môžete prenajať v čase mimo vyučovania, cez víkend a cez prázdniny.

Cena prenájmu je 8,50 €/1 hod.

V prípade záujmu kontaktujte Ing. Ivetu Bodnárovú, na tel. č. 0903 167 015.

phoca thumb m 001

 

Erasmus+

Údaje o projekte

„Učíme se podnikat v Evropě“ - projekt s medzinárodnou účasťou (Střední skola AHOL, Ostrava - ČR, Zespół Szkół Gastronomiczno, Visla - PL, Instituto d´Istruzione Superiore „Frederiko Flora“, Pordenone - TAL a Stredná odborná škola, Námestovo - SR), ktorého cieľom je oboznámiť sa s rôznymi formami podnikania v rámci fungovania študentských spoločnosti a výmena informácií a praktických skúseností. Vytvorením medzinárodnej spoločnosti zameranej na aktivity rôznych oblastí podnikania, ktoré si partneri projektu stanovili v projekte (SR - cestovný ruch, PL - gastronómia, ČR - reklama a marketing a TAL- catering) si účastníci projektu zlepšia svoje podnikateľské zručnosti a znalostí, vymenia si skúsenosti v oblasti podnikania, zlepšia komunikáciu v anglickom jazyk a spoznajú spôsob života a výučby v inej krajine. Prostredníctvom plánovaných mobilít budú prezentované výsledky podnikania pred zahraničnými partnermi navzájom (apríl 2018 - SR, október 2018 - PL, apríl 2019 TAL, október 2019 - ČR). Predpokladané zverejnenie výstupov a ukončenie projektu - december 2019.

Garantom projektu je SAAMS, Národná agentúra programu Erasmus+ pre vzdelávanie a odbornú prípravu.

 

Aktivity projektu:

Učíme sa podnikať v Európe

Erazmus plus – minipodnik v Poľsku

Manuál pre školské firmy

 

Aktivity spoločnej európskej firmy

Erasmus+ v Taliansku

Erasmus Ostrava

Zmluva vyúčtovanie

Glossary of economic terms

Web stránka

 

IT Akadémia

IT Akadémia - národný projekt zameraný na využívanie inovatívnych metodík výučby, ich overovanie a poskytovanie spätnej väzby prostredníctvom hodnotiaceho nástroja (predmety informatika, sieťové technológie). Cieľom projektu je prispôsobiť vzdelávací systému aktuálnym a perspektívnym potrebám trhu práce prostredníctvom:

  • zvýšenia matematických, prírodovedných a IKT zručnosti žiakov
  • podpory spolupráce v oblasti výmeny skúsenosti vo výchovno-vzdelávacom procese (sieťovanie medzi školami,…)
  • zapojenia odborníkov z iných sektorov do procesu vzdelávania
  • uskutočňovania stáží a praktickej prípravy pedagógov v nadväznosti na prepojenie teoretickej a praktickej výučby
  • zvýšenia záujmu o štúdium STEM a IT
  • podpory inovačných a riešiteľských schopnosti v rámci vyššieho vzdelávania
  • tvorby a inovácie študijných programov s dôrazom na potreby trhu práce
  • podpory inovatívnych a alternatívnych metód vzdelávania a vyučovacích metód
  • získaním medzinárodného certifikátu ECDL.

Projekt sa realizuje vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu a Európskeho fondu regionálneho rozvoja v rámci Operačného programu Ľudské zdroje.

Stránka projektu

Projekty podporované VÚC Žilina

V školskom roku 2019 - 2020 naša škola organizovala nasledujúce projekty s podporov VUC Žilina.

Nešikanujme, milujme

Naši divadelníci v Oravskej Jasenici 2019

V školskom roku 2017 - 2018 naša škola organizovala nasledujúce projekty s podporov VUC Žilina.

Netradičný triatlon Oravcov na Liptove

Gotická cesta medzivojnovou Oravou

V školskom roku 2016 - 2017 naša škola organizovala nasledujúce projekty s podporov VUC Žilina.

Ako sa zrodil náš fitpark

Triatlon v prírode nám rozprúdi krv v žilách

V školskom roku 2015 – 2016 naša škola realizovala nasledujúce projekty s podporou VÚC Žilina:

Moje ruky i srdce chcú povedať ĎAKUJEM milovanej maminke a mamám v Dome sociálnych služieb

V školskom roku 2014 – 2015 naša škola realizovala nasledujúce projekty s podporou VÚC Žilina:

Tradičnou dopravou krížom - krážom Oravou

Športujme v prírode a s prírodou

Výstup na Choč

Splav 2015

Zuberec - Roháče

Naša škola sa uchádza o získanie titulu Ambasádorská škola Európskeho parlamentu

Kancelária Európskeho parlamentu v spolupráci s agentúrou Neuropea realizuje vzdelávací program, ktorý je zameraný na žiakov SŠ – Ambasádorská škola Európskeho parlamentu.

phoca thumb m 001

Čo je cieľom programu?

Cieľom programu je šíriť povedomie o EÚ a európskej parlamentnej demokracii medzi mladými ľuďmi prostredníctvom poskytovania aktuálnych a praktických vedomostí. Nejde len o učenie sa faktov o EÚ, ale aj o priamu skúsenosť s európskym občianstvom - čo táto skutočnosť znamená pre náš každodenný život a ako zmeniť Európu v budúcnosti podľa predstáv mladých ľudí.

Ako program funguje:

Vzdelávací program Ambasádorská škola Európskeho parlamentu na našej škole sa realizuje pomocou 2 učiteľov a žiackym spolupracujúcim tímom. Žiacky tím EPAS tvoria dobrovoľníci z I. B, II. B, II. M a III. B. V prípade záujmu o účasť na programe sa obráťte na Ing. Borovjákovú lebo Mgr. Pazúrikovú.

Žiakom štyroch najaktívnejších škôl bude ponúknutá cesta do sídla Európskeho parlamentu v Štrasburgu.

Viac informácií o projekte. 

 

Naše aktivity

Rozhoduj o Európe – staň sa na deň tvorcom európskej politiky

Olympiáda o EÚ

Svetový deň počítačovej gramotnosti

Dobrovoľníci z Europe Direct

Školská informačná kancelária EP v našej škole

 

EUROGAMES 2019 – Vianoce v Európe

 

 

DiGiŠkola

Počas celého školského roka 2014 – 2015 žiaci našej školy absolvovali exkurzie, natáčali, fotili a zbierali materiál, aby vytvorili filmy do Digiškoly, vďaka ktorej sa nám podarilo zostaviť krátke filmy, ako Remeslá na Orave, Po stopách filmov natočených na Orave, Tajomstvá vôd Oravy, Krížom – krážom Oravou, Sedem divov Oravy, Krásy Oravy, Voda, drevo a kameň Oravy, Oravská priehrada a jej vody.

 

facebook  instagram 

Kto je online

Práve tu je 779 návštevníkov a žiadni členovia on-line

Zriaďovateľ školy

logo vuc