EUROSCOLA 2019

Stredná odborná škola podnikania a služieb v Námestove sa už tretí krát zapojila do súťaže EUROSCOLA.Euroscola je medzinárodný projekt, ktorý prebieha vo všetkých štátoch Európskej únie.

Najúspešnejšie tímy z jednotlivých krajín pozve Európsky parlament do Štrasburgu, kde si žiaci vyskúšajú ako sa rokuje vo výboroch a ako sa presadzujú záujmy krajín v Európskom parlamente.

A o čo ide v projekte? Cieľom EUROSCOLY je diskusia o Európskej únii, jej možnom smerovaní, úspechoch i problémoch, o možnostiach a perspektívach mladých ľudí v Európskej únii, o oblastiach, ktoré môžu ovplyvniť rozhodnutia Európskeho parlamentu.

Téma, ktorej sa v tomto školskom roku v projekte venujeme je:

„Voľby do Európskeho parlamentu“

Zapojili sme aj do iniciatívy tentorazidemvolit.eu

Projektový tím EUROSCOLY na čele s Jankom Malákom a Tatianou Pientákovou sa chopil príležitosti a pracoval na plné obrátky. Každá z tried študijných odborov medzinárodné obchodné vzťahy, správca počítačovej siete a manažment regionálneho cestovného ruchu mali možnosť zúčastniť sa vybraných projektových aktivít.

Na našej ceste sme navštívili niekoľko miest na Slovensku, kde sme zisťovali názory ľudí na voľby do Európskeho parlamentu a čo si myslia o voľbách do EP v máji 2019. Pôjdu voliť účastníci projektu ERASMUS+ z Talianska, Čiech, Poľska, Slovenska? Herci žilinského divadla? Účastníci súťaže 100. rokov martinskej deklarácie v Žiline? Dospelí, žiaci našej školy, žiaci iných stredných kôl? Tých všetkých sme sa pýtali.

Na školu sme pozvali našich ústavných činiteľov z NR SR, Európskeho parlamentu, pracovníkov Europe Directu, zahraničných dobrovoľníkov, občianku Mexika.

Uskutočnili sme vzdelávacie aktivity o voľbách do EP na Gymnáziu v Tvrdošíne, Strednej odbornej škole lesníckej v Tvrdošíne, ZŠ s MŠ Námestovo, Kinderlande.

Členovia projektového tímu vytvárali letáky o EUROSCOLE, fotorámik, plagáty, propagačné prezentácie, moderovali akcie, vítali hostí, uskutočňovali prieskumy, písali články, točili videá, vyhodnocovali to, čo zistili. Odviedli výbornú prácu.

A na záver ...

euroscola 2018

Príbeh plagátu o Euroscole

Maľovaný plagát o EUROSCOLE 2019 sa narodil v septembri 2018, keď ho vytvorili žiaci IV. M triedy. Nik vtedy netušil, že za dva mesiace práce precestuje najdlhšiu cestu, akú neprešiel žiadny člen projektového tímu a osobne sa stretne s toľkými známymi ľuďmi, že bude asistovať pri každej akcii Euroscoly. Stal sa maskotom EUROSCOLY 2019 na Strednej odbornej škole podnikania a služieb.

Jeho putovanie: SOŠ PaS Námestovo – Kinderland Námestovo – učebňa č. 7 – Žilinské divadlo - Erasmus+ Poľsko –- ŽSK Žilina – SOŠ PaS Námestovo – SOŠ lesnícke Tvrdošín – Gymnázium Tvrdošín – aula – učebňa č. 7 – aula – ZŠ s MŠ Brehy.

Za svoje dvojmesačné pôsobenie sa stretol s:

3 poslancami EP,

2 poslancami NR SR,

starostom obce Or. Polhora,

obyvateľkou Mexika,

3 hercami žilinského divadla,               

pracovníčkami EUROPE DIRECT Trstená,

zahraničnými dobrovoľníkmi,

účastníkmi ERASMU+ z Talianska, Poľska, Česka a Slovenska,

žiakmi a pedagógmi na SOŠ lesníckej v Tvrdošíne,

žiakmi a pedagógmi na Gymnáziu v Tvrdošíne,

žiakmi ZŠ s MŠ Brehy,

rodičmi žiakov,

deťmi v Kinderlande,

a všetkými 346 žiakmi našej školy

 

Staršie ročníky

Euroscola 2017


Vytlačiť