Aktuality 2018-2019

Áno atómovej energii

Na juhu Slovenska, medzi Nitrou a Levicami sa nachádzajú štyri bloky Atómových elektrární Mochovce. O význame výroby elektrickej energie v atómových elektrárňach sa diskutuje dlhé roky.

S tým súvisia aj otázky bezpečnosti a spoľahlivosti tejto výroby. Pre sprísnené bezpečnostné opatrenia až do odvolania všetky exkurzie prebiehajú len v najmodernejšom informačnom a vzdelávacom centre Energoland, ktoré stojí hneď pred bránami Atómových elektrární Mochovce.

ITC je veľkým lákadlom pre školákov, študentov a širokú verejnosť zo Slovenska a susediacich krajín. Študenti II. B a III. B, ktorí navštívili toto centrum, videli interaktívnu expozíciu zahrňujúcu širokú škálu energetických tém, vrátane procesu výroby elektriny zo všetkých zdrojov, jej predaja, dovozu, vývozu a rozvodu, jej vplyv na klimatické zmeny a životné prostredie, výrobu a predaj tepla, dôležité vynálezy v minulosti a zdroje energie v budúcnosti. Odchádzali obohatení o ďalšie vedomosti a zážitky, ktoré súviseli s prevádzkovaním jadrovej elektrárne.