Aktuality 2016-2017

ANTI – výchovno-vzdelávací program

11. apríla 2017 sa v našej škole uskutočnil výchovno-vzdelávací program s názvom ANTI, ktorý pripravili žiačky II. B triedy, a to Andrea Sekerášová a Kristína Zemančíková.

Program ANTI chcel poskytnúť mladým ľuďom nový a lepší pohľad na svet, zameral sa na hlavné problémy dnešnej doby vyskytujúce sa v celom svete, a to šikana, rasizmus, diskriminácia. Naši školskí herci ukázali žiakom formou divadla, ako šikana vyzerá, ako sa prejavuje na školách, ako sa proti nej brániť, ale aj ako pomôcť tým, ktorí majú také problémy. Pomocou videí sme poukázali na diskrimináciu jednotlivcov na základe náboženstva či farby pleti. Cieľom bolo aj zamyslenie sa nad skutočnosťou, či aj my nespôsobujeme niekomu niečo, čo si nepraje. Počas programu sa nám predstavila aj Klaudia Parížková s piesňou Modlitba za ľudskosť a báseň od Kristíny Zemančíkovej zarecitovala Silvia Skurčáková. Dúfame, že si naši žiaci odniesli z programu nové informácie i skúsenosti. Veríme, že sa náš program všetkým páčil.