Aktuality 2016-2017

Autorské čítanie s p. Kuriakovou v mestskej knižnici Námestovo

Beseda s pani spisovateľkou Evou Kurjakovou sa konala 23. novembra 2016 v Mestskej knižnici v Námestove. Zúčastnili sa jej žiaci z II. AS triedy. Cieľom besedy bolo zistiť možnosti financovať vydávanie literatúry zo zdrojov EÚ.

 

Pani spisovateľka priblížila zúčastneným svoje dielo – trilógiu oravských povestí – Povesti spod Babej hory, Povestí spod Pilska a Povesti Bielej Oravy, slovník oravského nárečia a najmä novovydávanú knihu o hornooravských plátenníkov. Vydávanie literárnych diel je veľmi náročné.

Nestačí knihu napísať, treba ju aj graficky upraviť a dať vytlačiť, čo stojí nemalé peniaze. Financie na tieto knihy si autorka musela zabezpečiť sama. Napríklad knihu Cestami necestami a chodníčkami Oravy, v ktorej je spoluautorkou, autorský kolektív z veľkej miery financoval z programu Interreg III A Poľsko – Slovensko.

V knihe sú opísané chodníčky Bielej Oravy na slovenskej strane hranice a Čiernej Oravy na poľskej strane hranice. Z tohto programu sa financovali okrem vydania literatúry aj propagačné letáky, brožúrky a podobne. Autorka žiakom objasnila proces tvorby projektovej žiadosti z fondov EÚ a zo slovenských zdrojov. Žiačky budú realizovať projekt na hodine slovenského jazyka „Vytvor si vlastnú knihu“, preto im tieto informácie boli prospešné, aby si vytvorili obraz o reálnom tvorení knihy.