Aktuality 2015-2016

Biblická olympiáda – 2. kolo

„Ani jeden deň nech nie je bez rozjímania o Ježišovom utrpení.“

M. Františka

Biblická olympiáda je dobrým spôsobom ako zaktivizovať deti a mladých ľudí k čítaniu Svätého písma, aby sa nechali formovať a aplikovať ho do svojho života.

 

Aj naši žiaci radi čítajú, a preto pri tejto príležitosti sa 22. januára 2016 konalo 2. kolo biblickej olympiády. Súťažilo 6 trojčlenných družstiev: žiaci z prvého a druhého ročníka. Spolu 18 žiakov. Prvé miesto získali Tomáš Lazovský, Dávid Briš a Matúš Vojtašák. Chlapci postupujú na dekanátne kolo, ktoré sa uskutoční 10. marca 2016. Držíme im palce.