Aktuality 2015-2016

Biblická olympiáda

V piatok 20.novembra 2015 sa konalo 1. kolo biblickej olympiády, v ktorej súťažilo 11 trojčlenných družstiev z prvého a druhého ročníka. Do 2. kola postúpili nasledujúce družstvá:

 

 

  1. miesto: Vojtaššák, Zemančíková, Sekerášová, 22 bodov
  2. miesto: Lazovský, Birš, Šlachta, 20 bodov
  3. miesto: Slovíková, Kuklová, Metesová, 18 bodov
  4. miesto: Bakaľová, Skurčáková, Kuraková, 17 bodov
  5. miesto: Trojáková, E. Machajová, Václavová, 16 bodov

      5. miesto: Stroková, Straková, Jurčáková, 16 bodov

Tohtoročná olympiáda je zameraná na spoznávanie kníh Nového a Starého zákona, konkrétne z Lukášovho evanjelia a Prvej knihy Samuelovej. Je potešujúce, že si naši študenti našli čas na čítanie Svätého Písma, o čom svedčí aj ich úprimné priznanie a počet získaných bodov v súťaži, z maximálneho počtu bodov 25. Čítaním Biblie si žiaci rozširujú nielen svoje vedomosti v náboženskej oblasti, ale hlavne posilňujú svoju vieru. Božie Slovo je naozaj živé a účinné, má totiž moc meniť ľudské srdce a zmýšľanie. (Hebr 4,12) Preto by sme mali po Svätom písme, čo najčastejšie siahnuť. Postupujúcim družstvám želáme chuť do ďalšieho čítania a tešíme sa na 2. kolo súťaže, ktoré bude 15. januára 2016 o 8:00 hod. v aule našej školy.