Aktuality 2021-2022

Biela pastelka

Biela pastelka je verejná zbierka na podporu ľudí so zrakovým postihnutím, ktorá sa konala 24. 09. 2021. Do tejto zbierky sme sa zapojili a vyzbierali sme v škole 93,45 eur. Jej výnos slúži na dofinancovanie aktivít, ktoré nevidiacim a slabozrakým ľuďom pomáhajú začleniť sa do bežného života. Touto cestou sa chceme všetkým darcom poďakovať.

2021 biela pastelka