Aktuality 2015-2016

Bosákova cena

Riaditeľka Strednej odbornej školy v Námestove vyhlasuje školské kolo medzinárodnej súťaže BOSÁKOVA CENA 2015/2016.

 

Téma:

Ľubovoľný ekonomický projekt, podnikateľský plán, zámer, start-up, ktorého realizáciou sa predpokladá finančný prínos a je možné ho aplikovať v praxi.

 

Rozsah práce:

Nie je limitovaný (optimálne 15 strán A4), vítané sú praktické produkty, multimediálne prezentácie a pod.

Termín vyhodnotenia školského kola: 10. marca 2016.

 

Víťazný školský projekt postúpi do medzinárodného slovensko-českého kola súťaže BOSÁKOVA CENA 2015/2016. Pre víťaza medzinárodnej slovensko-českej súťaže “Bosákova cena 2015/16” je v prvej polovici roku 2016 pripravená návšteva Európskeho parlamentu na pozvanie europoslanca Eduarda Kukana. Viac o medzinárodnej súťaži Bosákova cena 2015/2016 sa dozviete na: http://www.bosak.sk/sk