Aktuality 2021-2022

Školské kolo SOČ

SOČ rozvíja talent nadaných študentov, ktorí môžu ukázať, čo sa v nich skrýva. Vytvoria niečo nové alebo vylepšia niečo, v čom sa dobre vyznajú, čo ich zaujíma, čomu sa venujú.

{youtube}8O_p1VTdq2s{/youtube}

{youtube}7Mlkra3DXmc{/youtube}

Nič nemôžete stratiť, naopak  získať – skúsenosť, sebavedomie, výhru. Aj tento 44. ročník sa niesol v duchu tvorivosti a nápadov. Do písania prác sa zapojili všetky tretie ročníky študijných odborov a naozaj bolo z čoho vyberať. Keďže víťazi nemôžu byť všetci, chceme aj touto cestou poďakovať a zablahoželať tým, ktorí písali SOČ-ku a zároveň postúpili do školského kola. Školské kolo sa konalo dištančne, každý žiak poslal videovizitku, na základe ktorej bola práca hodnotená trojčlennou komisiou

(Ing. Daniela Bubláková, Mgr. Erika Bystričanová a Mgr. Patrik Valko).

1. miesto: Marko Mikos III. B – Tvorba mobilnej aplikácie s ekonomickým využitím

2. miesto: Vanesa Bandíková III. B – Zem nie je na jedno použite!

3. miesto: Megan Huráková III. M – Nebojte sa mať skvelé plány

3. miesto: Sára Zvonárová, Klaudia Polťáková III. A – Dedičstvo otcov zachovaj nám pane

Ako jednotliví súťažiaci obhajovali svoje práce, si môžete pozrieť vo videovizitkách. Výhercom blahoželáme!