Aktuality 2017-2018

BURZA STREDNÝCH ŠKÔL A BURZA POVOLANÍ

V septembri a októbri 2017 sa vybraní študenti Strednej odbornej školy Námestovo zúčastnili Burzy stredných škôl v Námestove a Burzy povolaní v Trstenej.

 

Našou prezentáciou školy a jednotlivých odborov sa nám podarilo zaujať veľké množstvo žiakov zo základných škôl. Veľký záujem bol o odbor manažment regionálneho cestovného ruchu a o medzinárodné obchodné vzťahy. Síce žiaci nevedeli, aký rozdiel je medzi študijným odborom manažment regionálneho cestovného ruchu a medzinárodné obchodné vzťahy, po vysvetlení a následnom rozdaní propagačných letákov to lepšie pochopili a prejavili záujem. Odbor kaderník a kozmetik žiakom predstavili študentky 2. ročníka, ktoré boli veľmi šikovné. O študijný odbor správca počítačovej siete tiež nebola núdza. Veľmi nás potešilo, že o tento odbor mali záujem aj dievčatá.

Rovnako to prebiehalo aj na Burze povolaní v Trstenej. Naše celkové pocity z prezentácie našej školy v oboch mestách sú pozitívne a teší nás, že o našu školu je stále väčší záujem. Sme radi, že sme sa mohli poslednýkrát zúčastniť na burzách ako žiaci štvrtého ročníka, podeliť sa o naše skúseností v jednotlivých odboroch a vyjadriť skutočné pocity z celého štúdia.