Aktuality 2018-2019

Byť ženou je úžasné

Vo štvrtok 13. decembra 20018 bol v priestoroch Strednej odbornej školy podnikania a služieb a krízového centra Dom Charitas Sv. Hildegardy z Bingenu v Rabči realizovaný projekt Byť ženou je úžasné.

Cieľom projektu bolo, aby si ženy v ťažkých životných situáciách, týrané a utekajúce so svojimi deťmi pred tyranom, mohli aspoň jeden deň v roku povedať – byť ženou je úžasné. Primárnu cieľovú skupinu projektu tvorili osamelé matky – klientky krízového centra Dom Charitas Sv. Hildegardy z Bingenu v Rabči. S podporou Nadácie Orange a ich grantového programu Darujte Vianoce sme pre nich zorganizovali deň, kedy im a zamestnankyniam krízového centra boli poskytované kadernícke a kozmetické služby žiačkami školy. Na záver tohto krásneho dňa si všetky mohli povedať – Byť ženou je úžasné. Radosť z projektu je o to väčšia, že Nadácia Orange si ho z mnohých vybrala a vytvorila z jeho realizujúce motivujúce video pre ďalšie ročníky grantového programu Darujte Vianoce.