Aktuality 2014-2015

Career day

Nezisková organizácia JA Slovensko v spolupráci so spoločnosťou AT&T Global Network Services Slovakia opäť pripravila pre nás, žiakov programu aplikovaná ekonómia, veľmi zaujímavý workshop pod názvom Career day, ktorý sa konal 16. júna 2015 v Bratislave.

Počas celého workshopu, zameraného na všeobecné princípy úspešného budovania si kariéry, počnúc výberom školy, spôsobom a formou uchádzania sa o zamestnanie až po kariérny rast v zamestnaní sa nám intenzívne venovali zamestnanci uvedenej spoločnosti.

Oceňujeme ľudský prístup zamestnancov, ktorí nás motivovali hlavne prerozprávanými príbehmi o budovaní si svojej kariéry. Nezabudnuteľným sa pre nás stal životný príbeh Marcely. Hlavným posolstvom jej príbehu bola schopnosť vedieť snívať, ísť si za svojím snom a mať v živote svoj vzor.

Dostali sme príležitosť napísať si svoj vlastný životopis či absolvovať pracovný pohovor.

Nadobudnuté skúsenosti určite využijeme pri budovaní vlastnej kariéry.

Ďakujeme…