Aktuality 2015-2016

Celoslovenská súťaž v tvorbe SPOT-u

Hodnotiaca komisia hodnotila zaslané spoty a medzi nimi bol aj náš spot, ktorý vytvorili naši chlapci zo IV. B (Martin Novara, Marek Uherčík). Získali sme čestné uznanie a 1. decembra 2015 sa v Žiline uskutočnilo vyhodnotenie 9. ročníka celoslovenskej súťaže žiakov základných a stredných škôl v tvorbe spotu pre Červené stužky 2015 na tému:

 

„Vernosť chráni.“ Pozvali nás na slávnostné prevzatie ceny, ktoré sa zrealizovalo na Mestskom úrade v Žiline. Bol pripravený pekný program, na ktorom boli aj vzácni hostia, odborníci a lekári. Chlapcom gratulujeme k získaniu cenného umiestnenia v súťaži SPOT pre kampaň Červené stužky.