Aktuality 2018-2019

Celoslovenské kolo XXVI. ročníka súťaže v prednese

„… a Slovo bolo u Boha…“

Sedemdesiatšesť súťažiacich v kategóriách poézia a próza, porota z radov hercov, moderátorov z TV Lux…

To je len stručná charakteristika tejto súťaže, ktorej sa zúčastnili aj naše recitátorky, a to Lenka Ondreková (II. M) a Alžbeta Iglárová (II. B). Žiačky postúpili z krajského kola ekumenickej recitačnej súťaže v prednese kresťanskej poézie a prózy do celoslovenského kola v Bratislave. Porotcovia potvrdili výbornú úroveň našich recitátoriek. Súťažiace recitovali srdcom ukážky od hodnotných autorov. Všetci zúčastnení boli vďační za to, že sa pri tohtoročnej kvantite nestratila kvalita.