Aktuality 2014-2015

Červená stužka v boji proti AIDS

Aj tento rok sa na našej škole konala celoslovenská výtvarná súťaž stredných škôl na tému: Červená stužka v boji proti AIDS.

Súťaž vyhlásili v rámci ôsmeho ročníka kampane Ministerstvo školstva, Kancelária WHO na Slovensku, Okresný úrad – odbor školstva v Žiline a Gymnázium sv. Františka v Žiline. Výtvarná súťaž bola vyhlásená v termíne od 1. septembra do 3. novembra 2014. Pohľadnice boli grafickým vyjadrením zameraním kampane. Žiaci použili rôznu techniku ako napríklad maľbu, kresbu, koláž, grafiku a iné. Niektoré pohľadnice vyzerali ako skutočné. Naši žiaci sa zúčastnili v hojnom počte, ale keďže počet pohľadníc bol obmedzený na tri pohľadnice, uskutočnili sa školské kolá a spoločne sme vybrali tri najkrajšie pohľadnice, aj keď to bolo veľmi ťažké, lebo všetky pohľadnice boli krásne. Výsledky súťaže budú zverejnené na webovej stránke kampane. Uvidíme možno aj my získame ocenenie, tak si spoločne držme palce.