Aktuality 2014-2015

Chránená krajinná oblasť Horná Orava

V utorok 14. októbra 2014 sa na našej škole uskutočnila beseda o chránenej krajinnej oblasti Horná Orava. Pán RNDr. Jaroslav Kocián – geológ Oravského múzea, ktorý robil terénny výskum v rámci CHKO Horná Orava, nám pútavo a zaujímavo rozprával o vzniku chránenej krajinnej oblasti z historického hľadiska.

Pomocou prezentácie nám predviedol krásu a nádherné zákutia oravskej prírody. Žiaci 1. – 3. ročníka v rámci predmetu biológia a ekológia sa dozvedeli veľa zaujímavých informácií o unikátnych historických javoch v našej okolitej prírode. Pozornosť bola venovaná aj pamätníkom vybudovaným na počesť Williama Rowlanda, ktorý sa ako prvý zaslúžil o ochranu vzácnych biotopov.