Aktuality 2014-2015

Chvíľka poézie a prózy v nemeckom jazyku

3. marca 2015 sa konalo školské kolo súťaže v recitácii nemeckej poézie a prózy. Do tohto kola postúpili najlepší recitátori z triednych kôl. Zúčastnilo sa 25 žiakov jednotlivých ročníkov SOŠ a boli sme všetci opäť veľmi pozitívne prekvapení, aké talenty v oblasti recitácie cudzojazyčných textov máme na našej škole. Veľká konkurencia prispela k náročnému výberu tých najlepších, ale museli sme sa rozhodnúť…

 

1. miesto – Erika Štetiarová, III. B

2. miesto – Natália Žuffová, III. M

3. miesto – Natália Bandíková, III. B

Špeciálnu cenu publika za „kultúrnu vložku a schopnosť zaujať i zabaviť“ získal: Marek Iskierka z II. M.

V závere tejto súťaže sme privítali aj nášho hosťa, Dominika Híreša z I. M, ktorý prispel do programu svojím prespievaním piesne OHNE DICH (Rammstein). Ďakujeme všetkým účastníkom za ich duchaplné prednesy a tešíme sa na ďalšie ročníky danej súťaže.