Aktuality 2017-2018

Colný úrad Trstená

22. mája 2018 sa žiaci II. B triedy zúčastnili na veľmi zaujímavej exkurzie na Colnom úrade v Trstenej. Hovorkyňa Colného úradu v Žiline, z oddelenia prevencie a analýzy rizika, pani Mjr. Ing. Božena Chríbiková veľmi pútavo a zaujímavo vysvetlila žiakom témy ako dovoz a vývoz tovaru,

colné konanie vo vývoze a dovoze, colné vyhlásenie, colný sadzobník a mnohé iné. Pani Chríbiková spolu so svojim kolegom ukázala žiakom aj konkrétne veci, ktoré boli zadržané colným úradom pri kontrole tovaru a upozornila žiakov na prevenciu a dôsledky možného trestného konania. V druhej časti exkurzie mohli žiaci vidieť serverovňu Colného úradu Trstená, kde im boli ukázané a vysvetlené funkcie jednotlivých častí serverovne. Žiakom sa exkurzia veľmi páčila. Okrem odborných vedomostí si žiaci domov odniesli aj ceny, ktoré si pre nich pripravil Colný úrad Žilina a ktoré mohli získať pri zodpovedaní správnych otázok.