Aktuality 2015-2016

Colný úrad v Trstenej

My, žiaci III. B triedy, sme sa zúčastnili odbornej exkurzie v Colnom úrade v Trstenej. Dozvedeli sme sa veľa nových informácií, no zároveň si utvrdili mnoho vedomostí, ktoré sme už získali v škole. Zamestnanci tejto pobočky nás oboznámili so základnými informáciami a náplňou práce.

Našu pozornosť otestovali pripravenými otázkami, ktoré sa týkali funkcií colníkov a colných úradov. Správne odpovede boli odmeňované rôznymi malými výhrami, čo nás veľmi prekvapilo a naštartovalo rozmýšľať a vyhrať niečo užitočné. Následne sme sa presunuli priamo do kancelárií, kde exkurzia pokračovala. Tam sme videli, ako naše vedomosti získané v škole využívajú colníci v praxi prostredníctvom programu. Nakoniec sme dostali priestor na otázky, ktorých bolo veľmi veľa. Keďže je v našom študijnom odbore aj aj zameranie správca počítačovej siete, zamestnanci nám boli ochotní ukázať aj serverovňu, kde boli naši žiaci spomínaného odboru ako v raji. Exkurzia znamenala pre nás veľký prínos a určite nám to pomôže pri prehlbovaní učiva v ďalšom štúdiu.