Aktuality 2021-2022

Deň detí v krízovom centre pre týrané ženy

Deň detí v krízovom centre pre týrané ženy Dom Charitas sv. Hildegardy z Bingenu v Rabči – to bol deň plný aktivít a hier, ktoré pripravili žiačky I. K triedy našej školy v spolupráci s o. z. Z lásky k deťom.

phoca thumb m 001

Počas podujatia plného športových a tvorivých aktivít si mohli v praxi vyskúšať aj svoje vedomosti a zručnosti z učebného odboru kaderník. Viktória Ďubašáková, Michaela Rončáková, Zuzana Jakubjáková a Aneta Božeňáková dobrovoľne, na vlastné náklady a vo svojom voľnom čase pomohli osláviť Deň detí deťom, ktoré to v živote nemajú ľahké a museli nájsť útočisko v krízovom centre.