Aktuality 2014-2015

Deň Zeme

„Staraj sa o Zem ako najlepšie vieš. Nedostal si ju od rodičov, ale požičal od svojich detí.“Deň Zeme je deň, ktorý je venovaný Zemi a každoročne sa koná 22. apríla. Je to sviatok, ktorý upozorňuje ľudí na zničené životné prostredie a dáva do vedomia, že si máme našu prírodu vážiť a chrániť.

V týchto dňoch sa ľudia snažia vykonávať prospešné aktivity, ktoré pomáhajú našej Zemi. Aj študenti našej školy sa zapojili do podobnej aktivity a 27. apríla 2015 vyzbierali odpadky v okolí Edyho ranča pod vedením PaedDr. Kataríny Tomulcovej a Ing. Márie Ďurdinovej. Do aktivity sa zapojili študentky II. AS triedy študijného odboru styling a marketing a študentky I. AS triedy. Po náročne odvedenej práci sme si oddýchli tým, že sme si na ranči opiekli špekačky a užívali si krásny slnečný deň. Myslím si, že to bol príjemne strávený deň a splnili sme hlavný cieľ programu: „Pomôcť našej Zemi.“