Aktuality 2015-2016

Divadelné predstavenie Martin Luther King

Žiaci z II. B a IV. B triedy sa 13. októbra 2015 zúčastnili na divadelnom predstavení Martin Luther King v Dome odborov v Žiline. Celé predstavenie bolo v anglickom jazyku a hrali ho herci z Veľkej Británie. Predstavenie trvalo dve hodiny a bolo rozdelené na dve dejstvá.

 

Prvé dejstvo trvalo jednu hodinu a druhé dejstvo trvalo štyridsaťpäť minút. Dej predstavenia sa začal vysvetlením, čo sa bude odohrávať čiže otázka rasizmu a rasovej segregácie. Celé toto predstavenie bolo o živote Martina Luthera Kinga a o jeho snahe pomôcť čiernym obyvateľom Spojených štátov dosiahnuť ich ľudské práva a zlepšiť ich život. Bol tam opísaný jeho politický život a problémy, ktoré mal kvôli verejnému vystupovaniu za práva svojej rasy. Myslíme si, že každému sa najviac páčili pesničky, ktorých text tiež vyjadroval túžbu Afroameričanov po právach. Predstavenie ukázalo históriu, ktorá sa naozaj odohrala a každému by sme odporučili si toto predstavenie pozrieť, aby si uvedomil svoje práva a bol za nich vďačný.