Aktuality 2016-2017

Divadelný zážitok v Martine

27. septembra 2016 sa žiaci IV. B a IV. M triedy zúčastnili divadelného predstavenia v Slovenskom komornom divadle v Martine.

 Hra bola spracovaná na základe literárnej predlohy Mila Urbana, a to zbierky poviedok a noviel Výkriky bez ozveny. Je unikátnym pohľadom mladého, dvadsaťročného človeka s vynikajúcim pozorovacím talentom a analytickým uvažovaním. Urban odhaľuje, popisuje, pomenúva vzťahové problémy slovenskej dediny a falošnú morálku (ne)kresťanských hodnôt.

Pri adaptácii sa tvorcovia zamerali na päť poviedok: Štefan Koňarčík – Chrapek a Pán Boh, Pravda, Nie, Svedomie a Roztopené srdce, ktoré spájajú do jedného kompaktného dramatického celku. Autor divadelnej adaptácie a zároveň režisér Marek Ťapák má ambíciu vytvoriť syntetický divadelný tvar, kde dramatické jadro Urbanovej tragiky umocňuje folkloristický akcent v hudobnej a pohybovej zložke.

Tešíme sa na ďalšie predstavenia.