Aktuality 2015-2016

Divadelný zážitok v Žiline

Žiaci tried III. AS, III. M, III. B, III. K sa 2. októbra 2015 zúčastnili divadelného predstavenia v Mestskom divadle Žilina. Naši tretiaci tak boli svedkami fascinujúcej adaptácie výnimočného Dostojevského románu ZLOČIN A TREST o prekročení hraníc.

 

Sám Dostojevskij ho označil ako „psychologický záznam o jednom zločine.“ Mladý chudobný študent Raskoľnikov, ktorého vylúčili z univerzity, podľahne svojmu ľahkomyseľnému presvedčeniu, že je výnimočný a odváži sa v mene dobra zabiť… Nielen dejová línia, ale aj herecké obsadenie zaujalo všetkých divákov – Michal Režný, Ján Dobrík, Miloslav Kráľ, Jana Oľhová, Kristína Sihelská, Anna Čonková… Po divadelnom stvárnení plnom napätia žiačky triedy III. AS aj s pani majsterkou odborného výcviku Bc. Alenou Hvoľkovou navštívili maskérňu, kde mali možnosť spoznať aj zákulisie hercov. Veríme, že hlavne pri maturitnej skúške žiakom pomôže tento divadelný zážitok.

BARBORA HOLUBOVÁ, KLAUDIA KOPTOVÁ – III. AS:

„Dielo je pomerne náročné na čítanie a pochopenie, ale známi slovenskí herci sa do svojich rol vžili a na javisku predviedli neskutočný talent i výkon. Myslíme si, že hercom sa skutočne podarilo odovzdať hlavnú myšlienku diela: “ Každý zločin bude potrestaný. Možno niekedy ani nie tak tým, že vinníka odhalia, ale že sa sám prizná.“