Aktuality 2018-2019

Dni nádeje 2018

Nadácia Lúč pod záštitou ŽSK organizuje v októbri 2018 už XXIV. ročník celoslovenskej akcie zameranej na sociálno-patologické javy v spoločnosti s názvom DNI NÁDEJE 2018. Každoročne sa zapája aj naša škola svojimi literárnymi a výtvarnými prácami, ktoré budú prezentované v Žiline.

 

Témy:

1. „DROGY? TOTO JE MOJA ODPOVEĎǃ“

2. JA VO SVETE, JA V ŽIVOTE

3. VOĽNÝ VÝBER TÉMY

 

Nebolo jednoduché vybrať z prác žiakov 1. – 4. ročníka, ale odborná porota rozhodla:

 

VÝTVARNÉ PRÁCE:

Ema Bartošová, II. B

Timotej Trnka, II. B

Martina Horňáková, II. B

Miriam Brčáková, II. M

 

LITERÁRNE PRÁCE DOPLNENÉ VÝTVARNÝM STVÁRNENÍM:

Sofia Pitáková, IV. AS – Práca a iné závislosti

Klaudia Kurjaková, IV. AS – Príbeh o jednej rodine, ktorej mobil život…