Aktuality 2014-2015

Drahí žiaci, žiačky (pedagogickí i nepedagogickí zamestnanci) našej školy!

A je to tu! Celý mesiac marec sa nesie v znamení knihy a toto krásne obdobie musíme prospešne využiť.

 

Koncom marca 2015 sa uskutoční 3. ročník „KNÍHOBDAROVÁVANIA“.

 

Tí, ktorí počas mesiacov február a marec prinesú akúkoľvek knihu, ktorou by chceli niekoho potešiť, sa stretnú na konci marca v jednej učebni. Tu bude každý obdarovaný vybranou knihou a zapojí sa do diskusie na tému: „Literatúra a dnešný svet“.

Knihy odovzdávajte vyučujúcim SJL:

Mgr. Erika Bystričanová

PhDr. Erika Kovaľová

Ing. Daniela Bubláková