Aktuality 2021-2022

Ekonomická olympiáda – celoslovenská súťaž z ekonómie financií pre stredoškolákov

Žiaci našej školy sa už po piatykrát zapojili do súťaže Ekonomická olympiáda, ktorú organizuje INESS – Inštitút ekonomických a spoločenských analýz v spolupráci s českým Institutem ekonomického vzdelávaní (INEV).

phoca thumb m 003

Cieľom súťaže je prispieť k ďalšiemu rozvoju kľúčových schopností a znalostí študentov v tomto odbore. Otázky do súťaže a koncepciu Ekonomickej olympiády spoluvytvárajú ekonómovia a odborníci z inštitútu INESS, Národnej banky Slovenska, Slovenskej ekonomickej spoločnosti, Ekonomickej fakulty UMB, Ekonomickej univerzity, Inštitútu ekonomického vzdelávania (INEV) a Českej národnej banky.

Žiaci museli absolvovať školské kolo, úspešní postúpili na krajské kolo a tí najlepší súťažili na celoslovenskom finále olympiády, ktoré sa konalo 3. mája 2022 v hoteli Devín v Bratislave.

Do tohto ročníka sa zapojilo 11 300 žiakov stredných škôl z celého Slovenska. Zo školského kola na krajské postúpilo 540 žiakov, z toho 3 naši žiaci: Bianka Šprláková (IV. B) a Peter Luscoň (IV. B) a Peter Vorčák (III. B). Peter Vorčák bol medzi najlepšími súťažiacimi zo Žilinského kraja a postúpil medzi 51 žiakov na celoslovenské finále. Tam sa umiestnil na 26. mieste.

Na celoslovenskom finále žiaci riešili test zameraný na aktuálne ekonomické problémy, ktoré vplývajú na každodenný život Slovákov a Sloveniek. Súťažiaci stredoškoláci analyzovali, ako cenový strop vplýva na dopyt a ponuku potravín, argumentovali, ako sankcie ovplyvnia ekonomiku Ruska a EÚ a tiež počítali, ako rastúce ceny nehnuteľností ovplyvňujú poistné sumy domov a náhradu prípadnej škody. Srdečne blahoželáme.       

Odkaz na súťaž.