Aktuality 2021-2022

Emócie v marketingu

V piatok 8. októbra 2021 sa žiaci tretieho ročníka a I. N zúčastnili workshopu Emócie v marketingu – ako ovplyvniť srdce zákazníka. Workshop bol zameraný nato, ako nás môžu marketingové kampane firiem emocionálne ovplyvniť.

Zisťovali sme, či používame pravú mozgovú hemisféru, ktorá ovplyvňuje naše kreatívne myslenie alebo ľavú mozgovú hemisféru, t. j. logické myslenie a ktorá mozgová hemisféra je u nás dominantnejšia. Pozorovali sme na sebe emočnú (iracionálnu) a racionálnu (vedomú) úroveň vnímania reklamy. Pracovali sme na rôznych aktivitách, pri ktorých sme mohli zistiť, do akej miery sme kreatívni. Workshop sa realizoval vďaka OZ Mladý podnikateľ, ktorému ďakujeme za výbornú atmosféru, množstvo nových informácií a spoznanie samých seba na emocionálnej úrovni.