Aktuality 2017-2018

Emócie v marketingu

Každý človek je tvor emotívny a svoje emócie dáva najavo podľa toho, čo momentálne prežíva.V bežnom živote to platí dvojnásobne. Práve s témou „Emócie v marketingu“ sa študenti 2. ročníka (II. A, II. B, II. M) mohli oboznámiť v rámci prednášky s rôznymi emóciami a s ich vplyvom na každého z nás, a to hlavne prostredníctvom reklám. Emócie, ako radosť, smútok, znechutenie, láska, erotika a strach nám pomáhajú rozhodovať sa.

 

 

Lektorom bol Ing. Dávid Vrtaňa, ktorý pracuje ako marketingový manažér pre Poradcu podnikateľa a je tiež predsedom OZ Mladý podnikavec. Prednáška pod jeho vedením bola inšpirujúca, zaujímavá a edukačná.

V závere vystúpil úspešný podnikateľ Michal Truban. Je zakladateľom Web Supportu a zároveň aj autorom knihy „SUPPORT“, ktorá hovorí o tom, ako vybudovať úspešný biznis, aj keď robíte jednu chybu za druhou. Žiakom predstavil v krátkosti svoju životnú cestu a viedol s nimi besedu o tom, že každý človek má šancu byť v nejakej oblasti života alebo v predmete na strednej škole nadpriemerný, keď sa začne tomu aktívne venovať.

 Spätnou väzbou pre lektorov bola diskusia na prednášanú tému, kde dostali šikovní žiaci malú odmenu za aktivitu. Najaktívnejšou žiačkou bola Barbora Jaššáková (II. M), ktorá získala 20-eurovú poukážku na nákup kníh v kníhkupectve Martinus.