Aktuality 2018-2019

English week

Od 25. 02. 2019 do 01. 03. 2019 sa na našej škole uskutočnil English week s Rayom Sikorskim, ktorého sa mohli zúčastniť žiaci prvého až štvrtého ročníka.

Žiaci boli rozdelený do dvoch skupín. Prvá skupina bola s Rayom prvé tri vyučovacie hodiny a druhá skupina bola od štvrtej po šiestu hodinu. Počas týchto troch hodín mali možnosť počuť výslovnosť rodeného Američana, zdokonaliť sa vo svojej angličtine, slovnej zásobe a v konverzovaní v anglickom jazyku. Každý deň sa žiaci rozprávali o rozličných témach a robili pestré aktivity zamerané nielen na hovorenie, ale aj na logické rozmýšľanie. Tento týždeň nebol len o anglickom jazyku, ale aj o nadväzovaní medziľudských vzťahov. Posledný deň vzdelávacieho týždňa prebiehal hravou formou. Následne bol žiakom udelený certifikát o absolvovaní English weeku.