Aktuality 2017-2018

EUROGAMES 2017

Poznáte štáty EÚ? Ste multilingválny? Viete sa orientovať na mape? Vyznáte sa v inštitúciách EÚ? Viete, kto je ombudsman v EÚ a iní vrcholoví predstavitelia? Akú menu majú štáty Srbsko, Egypt, Maďarsko, Ukrajina, Japonsko, …? S týmito otázkami sme sa stretli 7. decembra 2017 v súťaži EUROGAMES 2017, v ktorej sme súťažili v troch jazykoch: slovenskom, anglickom a nemeckom.

Absolvovali sme šesť náročných kôl s limitovaným časom. Najviac sme sa obávali úloh v anglickom a nemeckom jazyku. Angličtinu sme zvládli, odborná nemčina však bola oveľa väčší problém.

A ako sme sa umiestnili?

1. miesto: Matúš Vojtaššák a Nikolas Laštík (III. B)

2. miesto: Beáta Mokošáková a Erika Klimčíková (IV. B)

3. miesto: Terézia Laššáková a Natália Masničáková (IV. M)

Výhercom srdečne blahoželáme, zúčastneným za ich čas a ochotu súťažiť. Tešíme sa na budúce stretnutie.