Aktuality 2019-2020

Európa v čase pandémie

Ako EÚ pomáha v súčasnosti svojim členským krajinám v prípade ochrany pracovných miest, obnovy hospodárstva, zdravotníckeho zásobovania, spomaľovania šírenia vírusu, repatriácii občanov?

 

O tom diskutovali žiaci I. B a III. B na hodine ekonomiky 20. apríla 2020 v pohodlí svojho domova s našimi europoslancami Monikou Beňovou a Vladimírom Bilčíkom. Diskutovalo sa prostredníctvom školskej aplikácie Teams. Europoslanci žiakom okrem iného porozprávali aj o svojich pozíciách a pracovných povinnostiach v Európskom parlamente. Druhá časť online diskusie bola venovaná otázkam žiakov – ako to bude tento rok s dovolenkami, ktorá krajina najlepšie zareagovala na šírenie nákazy, prečo sa neúmerne dvíhajú ceny niektorých tovarov a pod.

Odozvy žiakov:

„Diskusia bola vedená v takej pokojnej atmosfére, že sa vážne žiaci našej školy nemuseli báť spýtať sa na čokoľvek.“

„Diskusia ma zaujala a páčila sa mi. Bola tam taká super atmosféra, že stres zo mňa opadol hneď. Veľmi ma zaujíma táto téma, takže ja som spokojná, že sme sa o tomto rozprávali s ľuďmi, ktorí toho vedia viac. Ďakujem za takúto možnosť.“

„Páčilo sa mi, že europoslanci boli otvorení, úprimne odpovedali na otázky. Páčili sa mi ich názory na dané témy, som rada, že sme mali možnosť aspoň na chvíľu počuť niečo na aktuálnu situáciu priamo (nie zo správ a pod.) od ľudí, ktorí sa týmto zaoberajú. Som rada, že sme jedna z krajín, ktorá sa v tejto situácií zachovala najracionálnejšie a pohotovo.“

„Ja by som ešte chcela takéto komunikácie aj s inými poslancami EÚ. Keby sa dalo vybrať s kým, bola by som veľmi rada. Trošku ma mrzelo, že som nemohla písať do chatu, ale to nevadí. Dúfam, že budem môcť ešte byť súčasťou tohto projektu.“

Akcia sa konala v rámci projektu Ambasádorská škola Európskeho parlamentu.