Aktuality 2018-2019

EUROPE DIRECT Trstená na SOŠ PaS v Námestove

Europe direct Trstená uskutočnila na našej škole prednášku, na ktorej sa predstavila ako novovzniknuté centrum na Orave. Jej poslaním je priblížiť EÚ čo najbližšie k obyvateľom Oravy a zapojiť ich do európskych tém.

Hlavnou témou podujatia bolo propagovanie angažovanosti mladých ľudí s nastávajúcimi voľbami do EÚ, kde sme sa aj okrajovo venovali oblasti zahraničného dobrovoľníctva a privítali sme aj zahraničných dobrovoľníkov z Portugalska a Francúzska.

Tí priniesli žiakom informácie o možnostiach dobrovoľníctva. V zahraničí získajú prax, ktorá im pomôže pri získaní pracovného miesta. Obaja diskutovali so žiakmi o ich pobyte v Trstenej, ich práci a ťažkostiach s učením sa slovenského jazyka. Aj keď diskutovali v anglickom jazyku, naši žiaci nepotrebovali preklad, čo bolo potešujúce zistenie. Dobrovoľník, ktorý prišiel z Portugalska a pracuje tu ako učiteľ tanca, roztancoval publikum. Žiaci ochotne nasledovali jeho tanečné kroky. Nadanie, ktoré má, šíri ďalej medzi mladých ľudí. Aj o tom je EÚ, aj to sú témy, ktorým sa EÚ venuje.

Pracovníčka EUROPE DIRECT žiakov vyskúšala zo znalostí EÚ kvízom, ktorí žiaci vypracovali v tímoch. Otázky sa týkali nielen EÚ, ale aj jednotlivých členských štátov. Každý z tímov získal viac ako 50 % bodov, čo znamená, že majú veľmi dobré informácie o EÚ.

Stretnutie sa skončilo s prísľubom ďalšej spolupráce, Stredná odborná škola podnikania a služieb v Námestove bude s potešením spolu s EUROPE DIRECT Trstená pracovať na ďalších projektoch, ktoré budú prospešné pre nás ako občanov EÚ. Žiaci by mali pochopiť, že EÚ je nielen o nudnej politike, ktorej nerozumejú, ale hlavne o nich.

 

 

 

Odozvy žiakov:

„Doposiaľ najlepšia akcia, pretože sme spoznali zahraničných dobrovoľníkov, ktorí chceli ponúknuť svoj talent. Prišli na malé Slovensko. Chcela by som sa zúčastňovať viacej takýchto aktivít.“

„Táto akcia nás donúti učiť sa poriadne po anglicky. (Toto je najlepší spôsob.)“

„Začala som rozmýšľať, že skúsim o nejaký grant požiadať. Pekné je, že nielen my chodíme do sveta, ale cudzinci chodia k nám. Bolo fajn vidieť a počuť, aké majú vlastné skúsenosti s pobytom u nás.“

„Bolo to veľmi náučné a utvrdilo ma to v tom, že EÚ je pre nás potrebná. Veľmi sa mi páčia prezentácie a prednášky takéhoto typu.“

„Bola by som rada, keby sme mali viac stretnutí s cudzincami, ktorí tu žijú.“

„Dozvedela som sa nové informácie o dobrovoľníctve, určite sa chcem zapojiť.“