Aktuality 2018-2019

EURÓPSKY DEŇ JAZYKOV

„Koľko jazykov vieš, toľkokrát si človekom.“

Z iniciatívy Rady Európy je 26. september už sedemnásť rokov slávený ako Európsky deň jazykov.

 

A preto si v tento deň naši šikovní žiaci pripravili bohatý program, a to formou pútavých prezentácií, hudobných ukážok, kvízov, rôznych súťaží a ochutnávok tradičných jedál. Spolu sme tak prežili veselý a poučný deň, pripomenuli si dôležitosť jazykov, ktorých rozmanitosť nám umožňuje dosiahnuť väčšie porozumenie. Jazyk je kľúčovým prvkom bohatého kultúrneho dedičstva nášho kontinentu.