Aktuality 2019-2020

EURÓPSKY DEŇ JAZYKOV

Ovládanie jazykov je nevyhnutnosťou a právom KAŽDÉHO – toto je jedným z najdôležitejších posolstiev Európskeho dňa jazykov. Jeho cieľom je podnietiť 800 miliónov Európanov, aby sa bez ohľadu na vek, v školách aj mimo nich, učili viac jazykov.

Európsky deň jazykov sa každoročne slávi 26. septembra, v našej škole sme si tento jazykový sviatok z organizačných dôvodov pripomenuli až 22. októbra 2019 v aule školy.

Trieda III. B a štyri žiačky z triedy II. B svojim entuziazmom a kreativitou prispeli k mimoriadne prínosnému a bohatému programu – formou pútavých prezentácií, hudobných ukážok, kvízov a ochutnávkou tradičných jedál. Spolu so žiakmi sme sa tak naučili množstvo nových informácií o kultúrach, pamiatkach a zvyklostiach krajín, ktorých jazyk sa študuje v našej škole – anglický a nemecký. Predstavili sme si krajiny Veľká Británia, Spojené štáty americké, Austrália, Nemecko, Rakúsko, Švajčiarsko a z iniciatívy žiačok z II. B sme si predstavili aj Rusko – aj keď tento jazyk sa u nás zatiaľ neštuduje, no Rusko ako krajina nám má veľa čo ponúknuť.

Európa sa môže pochváliť bohatstvom jazykov – používa sa tu viac než 200 pôvodných európskych jazykov a mnohými ďalšími hovoria ľudia pochádzajúci z ďalších kontinentov. Učenie sa jazykov iných národov nám umožňuje vzájomne si lepšie porozumieť a pochopiť naše kultúrne rozdiely.