Aktuality 2021-2022

EURÓPSKY DEŇ JAZYKOV

„KOĽKO JAZYKOV VIEŠ, TOĽKOKRÁT SI ČLOVEKOM.“

Z iniciatívy Rady Európy je 26. september už 20 rokov slávený ako Európsky deň jazykov. Naša škola si tento sviatok pripomenula 7. októbra 2021 v aule školy, za účasti všetkých tried, s dodržaním protipandemických opatrení. Naši šikovní žiaci z tried III. B, III. M, IV. B a II. N si pripravili bohatý program, a to formou pútavých prezentácií, hudobných ukážok, kvízov, vtipného divadla, tanca a ochutnávok tradičných jedál.

phoca thumb m 001

Spolu sme prežili veselý a poučný deň a pripomenuli si dôležitosť jazykov, ktorých rozmanitosť nám umožňuje dosiahnuť väčšie porozumenie. Jazyk je kľúčovým prvkom bohatého kultúrneho dedičstva nášho kontinentu.