Aktuality 2019-2020

Európsky deň obetí zločinu 22. 02.

Tento deň bol vyhlásený v roku 1990 v Štokholme a jeho účelom je podpora obetí trestných činov v celej Európe.

Rôzne zdroje používajú aj názvy Európsky deň kriminality, či obetí násilia. V našom projekte sme sa my, žiačky I. B zamerali najmä na obete zločinu šikanovania, sociálnych sietí a hoaxov, sexuálneho násilia, utečencov a čierneho trhu. Aby sme tento deň zviditeľnili pred žiakmi, realizovali sme prezentácie v I. B a II. M triede, kde žiaci okrem príspevku o Európskom dni obetí zločinu riešili úlohu o bezpečnosti v EÚ. Pre ostatných žiakov sme pripravili nástenku v priestoroch našej školy. Vedeli ste, že Slovensko patrí spolu s Poľskom, Fínskom Maďarskom a Portugalskom k najbezpečnejším krajinám v EÚ?

Žiaci povedali:

„Téma bola zaujímavá, prekvapilo ma, že k bezpečným krajinám patrí aj Slovensko.“

„ Dozvedeli sme sa zaujímavé informácie o Európskom dni obetí zločinu.“

„Dobre spracovaná prezentácia, zaujali ma najmä najnebezpečnejšie krajiny sveta.“

„Overuj ale preveruj.“

„Vieme, ktoré krajiny sú pre nás bezpečné.“