Aktuality 2021-2022

Európsky týždeň športu

Európsky týždeň športu sa koná každoročne od 23. septembra do 30. septembra. Nabáda ľudí k zdravšiemu a aktívnejšiemu životnému štýlu. Tento rok, vzhľadom na celosvetovú pandémiu, kladie vyšší dôraz dôležitosti pohybu na fyzické aj duševné zdravie. Šport je aktivita, ktorá je nesmierne dôležitá práve v tomto období.

phoca thumb m 001

Vnáša do života systematickosť, pevnú vôľu, kondíciu, cieľavedomosť i emócie. Vďaka nemu sa posilňuje imunita. Preto je dôležité, aby sa stal pohyb súčasťou bežného života čo najväčšieho počtu ľudí. Do tohto podujatia sa v roku 2020 zapojilo 42 krajín Európy vrátane Slovenka. Naša škola nazvala toto podujatie – Beh zdravia, kde žiaci na hodinách telesnej a športovej výchovy plnili rôzne pohybové aktivity.